keskiviikko 5. kesäkuuta 2013

Parvityöskentely edistämässä online-offline- työskentelyä

Kevään 2013 aikana olemme pilotoineet  parvityöskentelyä, jossa on ollut mahdollisuus yhdistää työntekijoiden osaamiset ja kiinnostuksen kohteet toisiinsa uudenlaisessa online-työskentely-ympäristössä. Minusta on ollut mukava havaita, kuinka uusi työskentelytapa on herättänyt kiinnostusta työntekijöiden keskuudessa. Joskus kiireisellä hetkellä työkaverilta saatu apu saa hyvän mielen itselle. Niin sitä on myös itse halukas auttamaan työkavereitaan myöhemmin.

Parvityöskentely on mielestäni fiksumpi tapa tehdä työtä kuin perinteinen online-ryhmätyöskentely. Tarkoitan perinteisellä online-ryhmätyöskentelyllä sitä, että organisaatiorakenteen mukaiset tiimit ja työryhmät siirtyvät pitämään kokouksiaan online tai käyvät ei-synkronoituja ajasta ja paikasta riippumattomia keskusteluja esimerkiksi sosiaalisissa intraneteissä kuten Yammer tai Sharepoint. Parvityössä saadaan organisaation osaaminen monipuolisemmin käyttöön, mikä omalta osaltaan lisää työmotivaatiota. Uskon lähtökohtaisesti, että jokainen työntekijä haluaa työyhteisönsä menestyvän. Joten siihen ei tule varmasti koskaan kiinnitettyä liikaa huomiota, että organisaation tärkein voimavara eli henkilöstön osaaminen ja työmotivaatio ovat kohdallaan.

Olemme yhdessä lähteneet lähes sadan henkilön kanssa kokeilemaan uudenlaista työskentelytapaa yli 50:ssä parvessa. Jokainen tietää, että uudisraivaan rooli ei ole ollut helppoa koskaan. Sillä on niin paljon helpompaa pitää kiinni vanhasta sähköpostityöskentelyn ja puhelintyöskentelyn kulttuureista, jotka molemmat ovat tehottomia työvälineitä organisaation sisäisessä viestinnässä. Miksi näin? Siitä yksikertaisesta syystä, että niillä tehdään koko ajan päällekkäistä työskentelyä suljetuissa työskentely-ympäristöissä. Sekä sähköpostilla että puhelimella usein toistetaan samoja asioita useaan kertaan eri henkilöiden kanssa. Avoimuuteen perustuvat online-työskentely-ympäristöt tekevät toiminnan läpinäkyväksi ja sitä kautta vähentävät päällekkäistä työskentelyä.

Jyrki Pyykkönen, Katri Luukka ja Janne Ruohisto
keskustelemassa parvityöstä
Parvityöskentely on  uudenlaista online-offline- työskentelyä. Tämän vuoksi on hyvä, että xTune-parvityöskentely-ympäristössä on käytössä vuoden kestävän pilottijakson, mikä antaa riittävästi aikaa perehtyä uudenlaiseen tapaan tehdä työtä. Parvityöskentelyn oppiminen ei tapahdu itsestään ja samalla pitäisi poisoppia vanhasta suljetusta sähköpostityöskentelyn työkulttuurista.

Parvijohtaja Poppanen- blogi jää kesätauolle. Kesän 2013 aikana päivitän verkkaiseen tahtiin Facebookin  Online offline-ratkaisuja sivuani. Ehkä muutama Golf Tunnepelini pääsee myös blogin mutooon kesän aikana, ;)

Toivotan rentouttavaa kesää 2013 kaikille tämän blogin lukijoille niin online kuin offlinekin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti